Công Vinh khoe vòng vàng của Thuỷ Tiên và tự nhận: 'Lễ tình nhân anh không có gì ngoài 2 bàn tay trắng'

Công Vinh khoe vòng vàng của Thuỷ Tiên và tự nhận: 'Lễ tình nhân anh không có gì ngoài 2 bàn tay trắng'

Công Vinh khoe vòng vàng của Thuỷ Tiên và tự nhận: 'Lễ tình nhân anh không có gì ngoài 2 bàn tay trắng'

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp