Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tỉ phú Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tỉ phú Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tỉ phú Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp