Tịt ngòi sau scandal 'nội chiến', Messi cay đắng nhìn Barcelona đánh mất chiếc cúp đầu tiên

Tịt ngòi sau scandal 'nội chiến', Messi cay đắng nhìn Barcelona đánh mất chiếc cúp đầu tiên

Tịt ngòi sau scandal 'nội chiến', Messi cay đắng nhìn Barcelona đánh mất chiếc cúp đầu tiên

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp