Griezmann mặc số áo cực xấu ra mắt Barca, vẫn không quên 'tâng bốc' Messi

Griezmann mặc số áo cực xấu ra mắt Barca, vẫn không quên 'tâng bốc' Messi

Griezmann mặc số áo cực xấu ra mắt Barca, vẫn không quên 'tâng bốc' Messi

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp