Chủ tịch Roma bất ngờ tiết lộ chuyện gặp gỡ Barca để chiêu mộ Messi

Chủ tịch Roma bất ngờ tiết lộ chuyện gặp gỡ Barca để chiêu mộ Messi

Chủ tịch Roma bất ngờ tiết lộ chuyện gặp gỡ Barca để chiêu mộ Messi

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp