Dortmund thua thảm trước tân binh, Bayern thắng 'hủy diệt'

Dortmund thua thảm trước tân binh, Bayern thắng 'hủy diệt'

Dortmund thua thảm trước tân binh, Bayern thắng 'hủy diệt'

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp