Neymar ghi bàn trên chấm 11 mét, Brazil dễ dàng đánh bại chủ nhà Mỹ

Neymar ghi bàn trên chấm 11 mét, Brazil dễ dàng đánh bại chủ nhà Mỹ

Neymar ghi bàn trên chấm 11 mét, Brazil dễ dàng đánh bại chủ nhà Mỹ

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp