Tiền Giang: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020

Tiền Giang: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020

Tiền Giang: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020