Bất ngờ với hình ảnh nghịch ngợm của Federer: Chơi trốn tìm và vật đầu thành viên ban huấn luyện

Bất ngờ với hình ảnh nghịch ngợm của Federer: Chơi trốn tìm và vật đầu thành viên ban huấn luyện

Bất ngờ với hình ảnh nghịch ngợm của Federer: Chơi trốn tìm và vật đầu thành viên ban huấn luyện