Để hoà đội dưới cơ, CĐV Real Madrid mỉa mai Zidane chỉ biết dựa hơi Ronaldo

Để hoà đội dưới cơ, CĐV Real Madrid mỉa mai Zidane chỉ biết dựa hơi Ronaldo

Để hoà đội dưới cơ, CĐV Real Madrid mỉa mai Zidane chỉ biết dựa hơi Ronaldo

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp