Cầu thủ Man City có nguy cơ bị phạt vì vi phạm giãn cách xã hội

Cầu thủ Man City có nguy cơ bị phạt vì vi phạm giãn cách xã hội

Cầu thủ Man City có nguy cơ bị phạt vì vi phạm giãn cách xã hội