Sốc nặng: Huyền thoại Sir Alex Ferguson bị tố tham gia bán độ, bên mua độ tặng đồng hồ 38 nghìn USD để cảm ơn

Sốc nặng: Huyền thoại Sir Alex Ferguson bị tố tham gia bán độ, bên mua độ tặng đồng hồ 38 nghìn USD để cảm ơn

Sốc nặng: Huyền thoại Sir Alex Ferguson bị tố tham gia bán độ, bên mua độ tặng đồng hồ 38 nghìn USD để cảm ơn

Vị chiến lược gia huyền thoại từng hơn 20 năm dẫn dắt MU bị tố dính líu tới vụ việc nghiêm trọng của bóng đá nước Anh.

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp