Messi: 'Bóng đá và cuộc sống sẽ chẳng còn như trước'

Messi: 'Bóng đá và cuộc sống sẽ chẳng còn như trước'

Messi: 'Bóng đá và cuộc sống sẽ chẳng còn như trước'